معرفی انواع کشمش

1400/04/06

فواید کشمش

معرفی انواع کشمش

کشمش سبز قلمی
برای تهیه کشمش سبز از امولسیون سرد یا تیزآب استفاده می‌شود. البته می توان برای تولید این نوع کشمش از طریقه دودی و یا گوگردی نیز استفاده کرد.

کشمش زرد (دودی)
تمام مراحل تهیه این نوع کشمش مثل کشمش سبز قلمی است که در این روش از گاز گوگرد برای تهیه کشمش دودی استفاده می‌نمایند.

کشمش آفتابی
برای تهیه این نوع کشمش از رقم پیکانی و رسمی استفاده می‌گردد برای این منظور انگور را پس از برداشت در محلول تیز آب فرو برده و سپس آنرا در محلی تمیز و در معرض تابش نور مستقیم نور خورشید پهن می‌کنند.

کشمش تیفی
برای تهیه کشمش تیفی از ارقام مختلف انگور از جمله رقم سبزه مال، رزقی و…استفاده می‌شود کشمش تیفی همچون کشمش آفتابی در محلول تیز آب فرو می‌برندو تنها تفاوت آن با کشمش آفتابی این است که به جای پهن کردن در آفتاب آن را در سایه و روی بند خشک می‌کنند.


دیدگاه‌ها