پرسش‌های پرتکرار

کسب و کار سامانه یاربُُد قانونی است ؟
برای ثبت سفارش در سامانه یاربُد داشتن حساب کاربری الزامی است؟
امکان ویرایش حساب کاربری وجود دارد؟
امکان ثبت سفارش کالا از طریق تماس تلفنی با سامانه یاربُد وجود دارد؟
امکان ثبت سفارش در ساعت های غیر کاری و روزهای تعطیل وجود دارد؟
تخفیف ها در سامانه یاربُد ؟
قیمت گذاری در یاربُد ؟